Årsmöte

Protokoll från årsmötet 2016-10-01 Hembygdsgården Henriksfjäll

  1. Mötets öppnande.

Ordf. Kim Mårtensson hälsar alla välkomna.

2. Kim frågade om mötet i behörig ordning utlysts, vilket besvarades med ett jakande.

Närvarande.

Hans Olofsson

Göran Östman

John Jonsson

Lars-Erik Eriksson

Gunnar Öster

Kim Mårtensson

3. Val av mötesfunktionärer.

Ordf. Kim Mårtensson

Sekr. Göran Östman

Just. John Jonsson

Just. Hans Olofsson

Kim lämnade förslag på dagordning som mötet godkände.

4. Verksamhetsberättelse

Kim läste upp verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1 till protokollet.

5. Kassarapport

Göran föredrog det ekonomiska läget per 30/4 2016 kassa 290000 kr

6. Revisionsrapport

Kim föredrog revisionsrapporten vilket mötet godkände.

7. Ansvarsfrihet.

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Styrelseval

Mötet valde följande styrelse:

Ordförande Göran Östman 1 år

Vice ordf      Hans Olofsson 2 år

Kassör          Pernilla Hansson 1 år kvar.

Sekreterare Per Forsgren 2 år

Styrelseledamot Sven Larsson 1 år kvar

”-                            Bo Gösta Anundsson 2 år

Styrelsesuppl       Enar Westlund 2 år

Revisor                  Anders Lindström 1 år

Revisor                   Bengt Erik Hägg 2 år

Revisorssuppleant Nina Westerlund

Valberedare           Kim Mårtensson

”-                              Leif Ewald

Firmatecknare var för sig

Göran Östman ordf

Pernilla Hansson Kassör

Utanför styrelsen är Mona Edholm ansvarig för medlemsutskick mm.

9. Avgifter mm

Medlemsavgift                                  250 kr

Ledavgift per säsong                        250 kr

Ledavgift per vecka/helg                 150 kr

10. Övriga frågor

10.1 Mötet beslöt att årets utskick skall innehålla

Följebrev

Inbetalningskort

10.2 Mötesordning säsongen 2016/2017

Se vidare information på

Hemsida

Annonsering lokalt på annonstavlor

Annonsering Vilhelmina aktuellt

Facebook

10.3 Aktiviteter

Se information på

Hemsida

Annonsering lokalt på annonstavlor

Annonsering Vilhelmina aktuellt

Facebook

10.4 Hedersmedlem

Mötet beslöt att honorera förtjänta medlemmar som uppnått en ålder av 70 år. Kallelse utgår till berörda.

10.5 Arvode

Mötet beslöt att bordlägga arvodet till styrelsen.

10.6 Avtackning

Mötet avtackade Kim Mårtensson i samband med fikat. Blomman är innestående.

Vid pennan Göran Östman

Justeras av John Jonsson och Hans Olofsson

 

 

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.