Renskötselområdet Vilhelmina Norra Sameby

 

BESÖKARE I RENSKÖTSELOMRÅDET VILHELMINA NORRA SAMEBY

Att vistats i fjällen är en vacker upplevelse och kan kännas som en oändlig vildmark. Något vi måste komma ihåg är att vi aldrig är ensamma när vi rör oss i naturen, utan en betesmark och en arbetsplats för renskötande samer. Renen är ett vandringsdjur som rör sig efter sina inre kompasser och den nedärvda vandringslusten och på våren är vajorna först till fjällen för att föda sina kalvar. Vajan har en längtan till den plats på fjället hon själv föddes, för att föda sin egen kalv.

Under sommaren betar renen i fjällen och äter upp sig efter en tid nere i vinterlandet, och behöver då lugn och ro för att klara kommande vinter.

Under hösten är det dags för första slakten och samlingsarbetet för flytt till vinterlandet pågår, därefter flyttar renarna ner till vinterlandet där de uppehåller sig under vintermånaderna.

Under våren återvänder renarna till fjällen och under april–maj varje år är det kalvningstid för renar, speciellt dräktiga vajor är extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor. Därmed är det olämpligt att vistas i områden som kallas för kalvningsland, där kalvarna föds och uppehåller sig som små.

Människor på skoter, även om de slagit fast vid en fjällsida för att fika kan vara störade. Det är därför av största vikt att vi skoter älskare respekterar om det blir förbudsområden.

När renar känner sig hotade finns då en risk att de flyr och lämnar sina nyfödda kalvar. Kalvarna är då fortfarande för små för att hinna med och kan överges av de vuxna renarna vid flykt. Vuxna renar kan röra sig flera mil i sin flykt och ta sig över strömmande vatten som kalvar inte klarar av att passera.

Tänk på

  • Undvik att vistas i fjällen under kalvningstiden i maj, då du lätt kan störa de kalvande vajorna.

  • Håll hundar kopplade! Renarna tror att hundarna är rovdjur, och kan bli stressade.

  • Gå aldrig rakt emot betande renar, om de står i din tänkta vandringsväg – gå runt dem eller sätt dig ner och betrakta.

  • Om du råkar hamna mitt i en rendrivning, sätt dig ner och var ”osynlig” tills dom passerat.

  • Om möjligt, följ markerade leder i största mån.

  • Du kan alltid fråga någon ur samebyn om aktuella förhållandena.

  • Visa hänsyn till djur, natur och andra som vistas i här!

  • Kan du se en ren i ögonen är du för nära 🙂

Kontaktuppgifter:

Norra sidan Vojmån/Vardofjäll: Ante Baer 070 813 69 43

Södra sidan Vojmån/Marsfjällen: Erik Omma Poggats 073 093 20 56