Viktig läsning – Tänk på följande

Om olyckan är framme och Du behöver hjälp
  • SOS tel: 112
  • Polisen Vilhelmina tel: 114 14
  • Fjällväder Västerbotten tel: 0771 – 23 11 23

Innan turen kontrollera vädret i Kittelfjäll med omnejd här.

Förberedelser

Ha alltid kartor och kompass med dig för att undvika att du kommer vilse. Planera gärna turen och rita in på din karta så ser du också hur lång din planerade tur kommer att bli. Se också vår skoterkarta. 

Lyssna på eventuella varningar om snö och isförhållanden. Du kan också bläddra bland aktuell information på vår Faceboksida som visas på hemsidorna.

Tänk på att mobiltäckningen i fjällen inte alltid fungerar och att kartor via mobilen kan bli problem.

Färdmeddelande

Lämna alltid färdmeddelande till anhöriga eller dina kompisar. Detta kan vara en lapp som lämnas till anhöriga eller i form av sms. Skicka också ett sms under färden och ange var du är just nu eller ändrar färdväg. Skulle olyckan vara framme så har du större chans att fjällräddningen hittar dig snabbt.

Tänk på att ha extra utrustning med i form av spade och någon form av bogserlina, extra tröja och vantar. Även om turen verkar kort så ha någon form av energitillskott med.

Se upp för köldeffekten! Vid minus  20 grader och 10 sekundmeters motvind är köldeffekten – 34 grader.  Kontrollera eventuella bara avsnitt av ansiktet med jämna mellanrum  att inte vita fläckar uppstått dvs köldskador.

Ingen alkohol

Alkoholförtäring och skoterkörning är absolut förbjudet. Samma regler gäller vid snöskoterkörning som när du kör bil. Vid poliskontroll kan Du mista körkortet!!!

Att passera väg

Har du passagerare med dig på snöskotern eller i skoterkälke så måste de kliva av och gå över när du skall korsa vägen.

Sjöar och vattendrag

När du kör efter markerad led eller enbart ett skoterspår som korsar en sjö eller annat vattendrag så kör du alltid över isen på egen risk. Förvissa dig om att isens bärighet är tillräcklig för det ekipage du framför.

Tänk på att alltid ha kapellet öppet på skoterpulkan om du har passagerare med dig. Skulle olyckan vara framme och isen brister har man större chans att ta sig i land om kapellet är öppet.

På grund av vattenregleringar kan branta iskanter uppstå.

Laviner

Stora snömängder i fjällbranter kan vara rena dödsfällor. Du påverkar själv vilka risker du tar genom att välja var, när och hur du åker. Anordna inte din rastplats direkt under en hängdriva.

Du får mer Lavin-information på www.snorapporten.se/anlaggningar/visa/21/ och www.slao.se/laviner

Lokala trafikföreskrifter och skoterförbud 

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur.

Du hittar gällande föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida och aktuella skoterförbud här.

Se också vår skoterkarta.

Maxfart snöskoter

Maxfart för skoterkörning är 70 km/tim. Lokala fartbegränsningar kan förekomma, se tidigare avsnitt om ”Lokala trafikföreskrifter och skoterförbud”

I närheten av bebyggelse, stugor och gårdar ska du hålla dig till markerade leder. Runt övernattningsstugor ute på fjället och andra hus där de boende kan ligga och sova ska det vara bullerfri zon med 100 meters radie mellan 21.00 – 08.00.

TÄNK PÅ ATT DU ALLTID KÖR PÅ EGEN RISK OCH ANVÄNT SUNT FÖRNUFT: SKOTERÅKNING SKALL VARA EN UPPLEVELSE OCH INTE EN TÄVLING SOM UTSÄTTER ANDRA FÖR FARA!!!