Skoterleder i Borkan – Kittelfjäll – Henriksfjäll – Grönfjäll

Kom ihåg att all trafik på våra leder sker på egen risk.
Var särskild försiktig när du passerar sjöar, broar och vattendrag.
Det är alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller.