LEDBEVIS och MEDLEMSAVGIFTER

Hjälp oss med lederna, var med och stötta vår skoterförening i Kittelfjäll.

Varje skoter som kör på lederna ska ha ledbevis!

Köp ledbevis. 20% av ledavgiften går till Vilhelminabygdens skoterförening. Du kan betala på Bankgiro 5417-2762 eller  via SWISH telnr: 1236359665.

Kom ihåg att ange antal medlemsbevis, antal ledbevis samt namn och adress. 

Du kan också ge ett frivilligt bidrag.

      PRISER

  • Medlemsavgift:                         250 kr
  • Ledavgift, säsong, kommunbo:                   250 kr
  • Ledavgift säsong, övriga:                              400kr
  • Ledavgift, vecka/helg, kommunbo:           150 kr
  • Ledavgift, vecka/helg, övriga:                     250kr

 

Kittelfjälls Skoterförening tycker att höjningen som VBS årsmöte beslutade var orättvis, och att alla ska behandlas lika. Därför har vi beslutat att sälja:

Medlemskap 250kr + Ledbevis säsong= 500kr

 

          KONTAKTFORMULÄR

          Namn:

         Adress:

          E-post

X            Jag vill bli medlem

X            Jag vill beställa ___st ledbevis, säsong

X            Jag vill beställa ___st ledbevis, vecko/helg

Meddelande:

SKICKA