Styrelsen

Ordförande                         Göran Östman               070-392 45 39

Vice Ordförande                Hans Olofsson               070-632 44 88

Sekreterare                        Pär Forsgren                  070-326 24 24

Kassör                                Gunnevi Näslund          073-180 01 66

Ledamot                             Sven Larsson

Ledamot                             Bo-Gösta Anundsson

Suppleant                           Enar Westlund

Suppleant                           Viktor Lindström

 

Revisorer                            Anders Lindström

Bengt-Erik Hägglund

Revisorsuppleant             Pernilla Hansson          073-833 21 00

Valberedning                    Leif Ewald                      070-639 48 34

Kim Mårtensson           070-592 31 02

 

Har du frågor till styrelsen kan du maila oss på info@kittelfjallskoter.se