Styrelsen

Ordförande                         Göran Östman               070-392 45 39

Vice Ordförande

Sekreterare                        Helen Grundström     070-309 13 30

Kassör                                Gunnevi Näslund          073-180 01 66

Ledamot                             Sven Larsson

Ledamot                             Bo-Gösta Anundsson

Suppleant                           Enar Westlund

Suppleant                           Viktor Lindström

 

Revisorer                            Anna-Lena Karlsson, Nina Karlsson

Valberedning                    Daniel Sundqvist, Joakim Montán

 

Har du frågor till styrelsen kan du maila oss på info@kittelfjallskoter.se