Skoterförbud

All trafik på våra leder sker på egen risk. Du är alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller och var det är förbudsområde.

Inom förbudsområde får du ej avvika från leden.

På vårsidan får du vara särskilt uppmärksam då vissa delar av fjällen kan bli stängda för skotertrafik. För mera information se länsstyrelsens hemsida.

 

LÄNK TILL LÄNSSTYRELSENS HEMSIDA FÖR SKOTERFÖRBUD