Det kostar att ha bra leder!

Vi kan bara använda oss av de pengar vi har och jobba med det som vi får in genom medlemskap, ledbevis, frivilligt bidrag och sponsring.

Ledunderhållet bedrivs med pistmaskiner och 5 skotrar med sladd. Skotrarna och den ena av pistmaskinerna sköts på ideell väg. Den totala kostnaden för 2018 för dessa maskiner var ca 85 000kr.

PB 300 sköts körningen (enl. Körschema) och underhåll på entreprenad. Den totala kostnaden för den maskinen under 2018 var ca 354 000 kr.

Vi skickar idag ut ca 1000 brev med inbetalningskort till fastighetsägare i området. Av dem är det mindre än hälften som betalar medlem- och/eller ledbevis. Tittar vi på antalet skotrar vid stugor och husvagnar så borde det vara bra många fler.

Medlemsavgiften går oavkortat till Kittelfjälls skoterförening och för varje ledbevis som säljs går 80% till Skoterklubben och 20% går till Vilhelminabygdens skoterförening, VBS. Det innebär att vi måste bli fler medlemmar och sälja fler ledbevis för att täcka kostnaderna. Skulle alla som har en skoter i området vara med och dra sitt strå till stacken så borde det inte vara omöjligt. Prata med era grannar om att alla borde vara med.

Vi får kommentarer ibland om att lederna inte är bra och att ”jag ska inte betala för att det är dåliga leder”. Ja, så blir kontentan av att få betalar och det blir för lite pengar in i kassan. Skall vi fortsättningsvis kunna behålla den standard vi har på lederna nu, ev. utveckla underhållet av våra leder (flera dagar per vecka) samt underhålla och ev. förnya vår maskinpark är vi i högsta grad beroende av att FÅ FLER MEDLEMMAR SAMT ATT SÄLJA FLER LEDBEVIS. Var solidarisk och bli medlem och köp ledbevis. Hjälp till att värva grannar och vänner som ännu inte är medlemmar eller har köpt ledbevis.

 

Varje skoter som kör på lederna ska ha ledbevis.