LEDINFORMATION

Den större pistmaskinen, PB 300, preparerar de större lederna runt Kittelfjäll och den mindre pistmaskinen, PB 150, preparerar lederna i Grönfjäll med omnejd. Drifttiden på en pistmaskin är ca 250 timmar per säsong. Under december och i början av januari sker grundarbetet med lederna, ex. skotta igen diken och bäckar, ojämnheter i marken.
Det står alla fritt fram att använda skotersladdarna som finns placerade i Stennäs, Borkan, Högåsvägen, Bergsjöområdet vid Hans Olofsson, Grönfjäll och Kittelfjäll.

 

Information säsongen 2017/2018
 
2018-01-27
Information om Vojmåleden

Nu är Vojmåleden  ………….